Periodontologia
Pastas Super Polimento 45g - Kerr

Pastas Super Polimento 45g - Kerr

9.72€ IVA incluído

Pastas Dean Polimento 45g - Kerr

Pastas Dean Polimento 45g - Kerr

9.72€ IVA incluído

Pasta Zircate 170g - Dentsply Sirona

Pasta Zircate 170g - Dentsply Sirona

36.78€ IVA incluído

Pasta Cleanic 100g - Kerr

Pasta Cleanic 100g - Kerr

17.10€ IVA incluído

Kit de Profilaxia - Voco

Kit de Profilaxia - Voco

85.98€ IVA incluído

Detartrine 45g - Septodont

Detartrine 45g - Septodont

19.56€ IVA incluído

CleanJoy - tube 100 g - Voco

CleanJoy - tube 100 g - Voco

24.22€ IVA incluído

Bifluorid 5 - frasco 4 g - Voco

Bifluorid 5 - frasco 4 g - Voco

79.75€ IVA incluído

Bifluorid 5 - frasco 3 x 10 g - Voco

Bifluorid 5 - frasco 3 x 10 g - Voco

322.21€ IVA incluído

Bifluorid 5 - frasco 10 g - Voco

Bifluorid 5 - frasco 10 g - Voco

118.18€ IVA incluído

Bifluorid 10 - frasco 4 g - Voco

Bifluorid 10 - frasco 4 g - Voco

79.75€ IVA incluído

Bifluorid 10 - frasco 3 x 10 g - Voco

Bifluorid 10 - frasco 3 x 10 g - Voco

322.21€ IVA incluído

Bifluorid 10 - frasco 10 g - Voco

Bifluorid 10 - frasco 10 g - Voco

118.18€ IVA incluído

Admira Protect 50 Unidoses

Admira Protect 50 Unidoses

81.54€ IVA incluído

Admira Protect 4,5 mL

Admira Protect 4,5 mL

100.42€ IVA incluído

Admira Protect 200 Unidoses

Admira Protect 200 Unidoses

252.47€ IVA incluído

ZIRCATE PASTA S/FLUOR, 170gr

ZIRCATE PASTA S/FLUOR, 170gr

37.65€ IVA incluído

PASTA PULIR COMPOSITE 4gr.

PASTA PULIR COMPOSITE 4gr.

16.24€ IVA incluído